Smrt si žádá vysvětlení

pátek 29. květen 2009 15:33

Smrt si žádá vysvětlení

uvnitř mas se revoluce sžírá

kdo zabil Kennedyho, soudruzi?

byl jsem to já

kyselina platných cestovních pořádků

zmoklý predátor

všech zpráchnivělých mozků 

 

Vznáším se tuberkulosou

šnekem plynů

bláto mi zháší svícen

malou kapkou lítosti

když nemohu spát

a venku stejně lije

jako v červenci

 

(mému příteli Josefu Hejnovi na památku věnuje D.L.)

Dušan Láznička

Dušan Láznička

Dušan Láznička

Mé psaní není žádné lhaní, jen moudré snění až do kuropění.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora